سولفات آهن

 

اطلاعات بیشتر

عناصر
آهن، گوگرد
بسته بندی
5 و 25 کیلوگرمی
شماره ثبت ماده کودی
55713
برند
پومُد

تجزیه ضمانت شده

حداقل آهن فرو
    بر مبنای Fe
  (W/W) 20 %
حداکثر آهن فریک
    بر مبنای Fe
 (W/W) 0.5 %
حداکثر اسیدیته آزاد
بر مبنای H2SO4
   (W/W) 1 %
حداکثر ماده غیر محلول در آب
 (W/W) 1 %
حداقل pH
    (محلول 10٪)
    3-3.8

دستورالعمل مصرف

مصرف خاکی
درختان مثمر
200 تا 800 گرم برای هر درخت
درختان غیر مثمر
200 تا 400 گرم برای هر درخت
نهال های جوان و انگور
50 تا 250 گرم برای هر درخت
گیاهان زراعی
100 تا 150 کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی
درختان
پس از رشد کامل برگ ها در صورت کمبود آهن در دوره های 15 روزه تا رفع علائم با محلول 3 تا 5 کیلوگرم در هزار لیتر آب
گیاهان زراعی
یکماه بعد از کشت تا رفع علائم کمبود 2 تا 5 کیلوگرم در هزار لیتر آب

توضیحات

  • سولفات آهن کریستال کاملا” محلول در آب
  • افزایش دهنده کلروفیل و سبزینه برگ
  • بهبود دهنده کمیت و کیفیت محصولات
  • دارای پایین ترین حد عناصر سنگین
  • قابل استفاده بصورت خاکی و آبیاری

احتیاط و هشدار

  • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
  • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما” ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات پیشنهادی