سولفات روی آبدار

 

اطلاعات بیشتر

عناصر
روی، گوگرد
بسته بندی
5 و 25 کیلوگرمی
شماره ثبت ماده کودی
11588
برند
پومُد

تجزیه ضمانت شده

روی محلول
 Zn
 (W/W) 21-22 %
حداکثر رطوبت
1%
حداکثر ماده غیر محلول در آب
(W/W)  1 %
حداقل pH
 5-6

دستورالعمل مصرف

مصرف خاکی
درختان مثمر
150 تا 300 گرم برای هر درخت
درختان غیر مثمر
300 تا 500 گرم برای هر درخت
نهال های جوان و انگور
50 تا 200 گرم برای هر درخت
گیاهان زراعی
50 تا 100 کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی
درختان
2 تا 4 در هزار در فصل خواب بلافاصله پس از هرس و پس از ریزش گلبرگ ها، در صورت مشاهده کمبود این کار را می توان هر 15 روز یکبار انجام داد.
گیاهان زراعی
یک ماه بعد از کشت تا رفع علائم کمبود 2 هر 15 روز یکبار 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

توضیحات

  • با کیفیت ویژه، عاری از هر گونه ناخالصی به ویژه نیکل، کادمیوم و سرب
  • کاملاً محلول در آب
  • فعال کننده آنزیم­ های گیاهی
  • افزایش مقاومت گیاهان به تنش­ های محیطی
  • تقویت جوانه­ های زایشی
  • مصرف خاکی و آبیاری

احتیاط و هشدار

  • توصیه مصرف با توجه به آزمون خاک و آب و نوع گیاه و همچنین توصیه های متخصصین و کارشناسان جهاد کشاورزی
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما” ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محصولات پیشنهادی