سیلیکات پتاسیم

اطلاعات بیشتر

عناصر
سیلیسیم، پتاسیم، اسید آلی
بسته بندی
1 و 4 و 20 لیتر
شماره ثبت ماده کودی
برند
پومُد

تجزیه ضمانت شده

سیلیسیم محلول
Silicon (SiO2) soluble
% (w/v) 20
پتاسیم محلول در آب
Potassium (K2O) soluble
% (w/v) 10
اسید آلی محلول در آب
 Organic acid
% (w/v) 5

دستورالعمل مصرف

آبیاری
درختان میوه
8 تا 10 لیتر در هکتار
پس از ریزش گلبرگ ها و در زمان رشد میوه ها
گیاهان زراعی
4 تا 8 لیتر در هکتار
بعد از پنجه زنی و طویل شدن ساقه ها در مرحله زایشی
محلول پاشی
درختان میوه
2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب
پس از ریزش گلبرگ ها و در زمان رشد میوه ها
گیاهان زراعی
2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب
بعد از پنجه زنی و طویل شدن ساقه ها در مرحله زایشی

توضیحات

استفاده از کود مایع سیلیکات پتاسیم در گیاهان مختلف نتایج زیر را به دنبال خواهد داشت:
  • افزایش میزان کلروفیل و بهبود فرآیند فتوسنتز و تنظیم مکانیسم رشد.
  • افزایش مقاومت گیاه در مقابل بیماری های قارچی و آفات.
  • افزایش مقاومت درختان باغی در برابر آسیب حشرات مکنده.
  • افزایش وزن، طعم و خاصیت ماندگاری میوه.
  • افزایش مقاومت گیاهان در مقابل تنش های محیطی مانند گرمای شدید سرما و شوری خاک.
  • افزایش استحکام ساقه ها و برگ ها و کاهش ورس در برنج و غلات.

احتیاط و هشدار

  • توصیه مصرف با توجه به آزمون خاک و آب و نوع گیاه و همچنین توصیه های متخصصین و کارشناسان جهاد کشاورزی
  • قبل از استفاده از کود، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه نگهداری شود.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محصولات پیشنهادی