فروتست

اطلاعات بیشتر

عناصر
ازت، پتاسیم، روی، بور
بسته بندی
1 و 4 و 20 لیتر
شماره ثبت ماده کودی
68974
برند
پومُد

تجزیه ضمانت شده

ازت کل
Nitrogen (N) tot
% (w/w) 6
% (w/v) 7.3
پتاسیم محلول در آب
Potassium (K2O) soluble
% (w/w) 3.6
% (w/w) 4.2
روی محلول
Zinc (Zn)
% (w/w) 4.3
% (w/w) 5.2
بور محلول
Boron (B)
% (w/w) 0.91
% (w/w) 1

دستورالعمل مصرف

محلول پاشی
فصل بهار
اواخر زمستان تا اوایل بهار در زمان متورم شدن جوانه ها تا قبل از تشکیل شدن شکوفه ها
4-3 لیتر در 1000 لیتر آب
فصل پاییز
بعد از برداشت کامل محصول تا ابتدای خزان

توضیحات

  • تقویت درختان میوه برای جوانه زنی، گرده افشانی، تشکیل گل و میوه
  • جلوگیری از ریزش گل ها و میوه ها
  • افزایش میزان گل دهی و تبدیل گل به میوه
  • افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی مانند سرما
  • افزایش کمیت و کیفیت محصول
  • کاهش سال آوری درختان میوه

احتیاط و هشدار

  • در زمان ظهور شکوفه ها محلول پاشی صورت نگیرد.
  • توصیه مصرف با توجه به آزمون خاک و آب و نوع گیاه و همچنین توصیه های متخصصین و کارشناسان جهاد کشاورزی
  • قبل از استفاده از کود، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه نگهداری شود.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محصولات پیشنهادی