میکرو معدنی بدون بور پومد

اطلاعات بیشتر

عناصر
منیزیم، منگنز، آهن، روی، مس،مولیبدن
بسته بندی
5 و 10 و 25 کیلوگرمی
شماره ثبت ماده کودی
14369
برند
پومُد

تجزیه ضمانت شده

منیزیم محلول
Magnesium (MgO)
(W/W) 2.0 %
آهن محلول
Iron (Fe)
(W/W) 5 %
روی محلول
Zinc (Zn)
(W/W) 4 %
منگنز محلول
Manganese (Mn)
(W/W) 2 %
مس محلول
Copper (Cu)
(W/W) 0.5 %
مولیبدن محلول
Molybdenum (Mo)
(W/W) 0.01 %

دستورالعمل مصرف

خاکی
درختان میوه
بهترین حالت مصرف خاکی به صورت چالکود و پای درخت می باشد. بدیهی است، کود همراه با کود آلی(حیوانی) و دیگر کودهای اصلی به صورت دو تا چهار چالکود در دو طرف (سایه انداز) درخت و در زیر مسیر آبیاری جایگذاری می شود و مقدار مصرف برای هر درخت بارور 500-300 گرم و حداکثر یکماه قبل از جوانه زنی می باشد.
گیاهان زراعی و گلخانه ای
همراه با کود پایه و کود حیوانی به مقدار حداکثر 60 کیلوگرم در هکتار قبل از کشت به طور یکنواخت توزیع شود.
آبیاری
آبیاری سنتی یا کرتی
حداکثر 20 کیلوگرم در هکتار همراه با آب آبیاری در هر مرحله آبیاری
آبیاری نشتی و قطره ای و تحت فشار (بارانی)
با غلظت حداکثر 2.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب آبیاری
محلول پاشی
زراعی و گلخانه ای
حداکثر 5 کیلوگرم در هزار لیتر آب محلول پاشی
میوه و غیر مثمر
حداکثر 2.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب محلول پاشی

توضیحات

 • تامین کننده عناصر ریز مغذی با درصد بالا
 • بدون عناصر مزاحم و سنگین
 • افزایش رشد و نمو، باردهی و عملکرد محصولات
 • حداکثر جذب از طریق برگ و ریشه
 • گیاهان باغی، زراعی، گلخانه، زینتی
 • خاکی، آبیاری و محلول پاشی
 • کاملا” محلول در آب

احتیاط و هشدار

 • رعایت نکات فنی هنگام محلول پاشی ضروری است. (محلول پاشی صبح بسیار زود یا هنگام غروب انجام گیرد)
 • از محلول پاشی در زمان گرده افشانی و گلدهی شدیدا” اجتناب نمائید.
 • حتما” بعد از محلول پاشی، آبیاری مزرعه یا باغ انجام گیرد تا جریان آب در شیره سلولی بیشتر شود.
 • هشدار 2: استفاده از مواد کودی حاوی مولیبدن، ممکن است، سطح مولیبدن در محصولات علوفه ای را به اندازه ای بالا برد که برای حیوانات نشخوار کننده سمی باشد.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محصولات پیشنهادی