نیترات منیزیم

اطلاعات بیشتر

عناصر
نیتروژن، منیزیم
بسته بندی
 25 کیلوگرمی
شماره ثبت ماده کودی
12135
برند
پومُد

تجزیه ضمانت شده

ازت کل
Nitrogen (N) tot
 (W/W) 11 %
اکسید منیزیم
Magnesium Oxide (MgO)
 (W/W) 16 %
منیزیم
Magnesium (Mg)
 (W/W) 9 %

دستورالعمل مصرف

آبیاری
5 تا 10 کیلوگرم در هکتار با آب آبیاری در هر نوبت ضروری و کافی است.
محلول پاشی
2 تا 3 کیلوگرم نیترات منیزیم در هزار ضروری و کافی است.

توضیحات

  • نیترات منیزیم منبع کاملی از ازت با جذب سریع و یکنواخت نیز می باشد.
  • در گلخانه و هیدروپونیک برای جذب با درصد بالاتر و سریعتر منیزیم
  • قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب
  • بدون کلر، سدیم و فلزات سنگین

احتیاط و هشدار

  • توصیه مصرف با توجه به آزمون خاک و آب و نوع گیاه و همچنین توصیه های متخصصین و کارشناسان جهاد کشاورزی
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محصولات پیشنهادی