کود آهن مایع

اطلاعات بیشتر

عناصر
آهن، نیتروژن
بسته بندی
1 و 4 و 20 لیتر
شماره ثبت ماده کودی
04527
برند
پومُد

تجزیه ضمانت شده

ازت کل
Nitrogen (N) tot
% (w/w) 2.5
% (w/v) 3
آهن محلول
Iron (Fe) soluble
% (w/w) 5.8
% (w/v) 7

دستورالعمل مصرف

آبیاری
باغی
3 تا 5 لیتر در هکتار
از ابتدای فصل رویش و تشکیل سطح برگ و با توجه به شدت کمبود. تکرار بعد از 15 روز
زراعی و گلخانه ای
4 تا 5 لیتر در هکتار
در زمان رشد گیاه و با توجه به شدت کمبود تکرار بعد از 15 روز
محلول پاشی
باغی
2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب
از ابتدای فصل رویش و تشکیل سطح برگ و با توجه به شدت کمبود. تکرار بعد از 15 روز
زراعی و گلخانه ای
2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب
در زمان رشد گیاه و با توجه به شدت کمبود تکرار بعد از 15 روز

توضیحات

  • دارای قدرت جذب حداکثری آهن از برگ و ریشه.
  • رفع سریع کمبود آهن و زردی برگی (کلروز) ناشی از آن.
  • افزایش کلروفیل سازی و بهبود فتو سنتز گیاه.
  • افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات باغی، زراعی، گلخانه ای و زینتی.

احتیاط و هشدار

  • توصیه مصرف با توجه به آزمون خاک و آب و نوع گیاه و همچنین توصیه های متخصصین و کارشناسان جهاد کشاورزی
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما” ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محصولات پیشنهادی