کود مایع بور اتانول آمین

کود کامل شیمیایی مایع 

اطلاعات بیشتر

عناصر
بور
بسته بندی
1 و 4 و 20 لیتر
شماره ثبت ماده کودی
86994
برند
پومُد

تجزیه ضمانت شده

( w/v) %
(w/w ) %
عنصر
12
9
 (B)بور محلول

دستورالعمل مصرف

زمان مصرف
محلولپاشی
محصول
قبل از گلدهی، میوه دهی و در مرحله فندقی شدن میوه ها
یک تا دو لیتر در  1000 لیتر آب
گیاهان باغی
در زمان رشد گیاه 1تا 2 مرتبه به فاصله 15 الی 20 روز
یک تا  دو لیتر در 1000لیتر آب
گیاهان زراعی ، گلخانه ای و زینتی

توضیحات

  • تامین بور گیاه به صورت کمپلکس شده با اتانول آمین
  • تسریع در رشد بافت مریستمی گیاه
  • فعال شدن جوانه های انتهایی گیاه
  • کمک به گرده افشانی بهتر و افزایش جوانه زنی در درختان میوه
  • افزایش راندمان متابولیسم قند و افزایش خواص انبارداری میوه

احتیاط و هشدار

  • قبل از مصرف تکان داده شود
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
  • توصیه مصرف با توجه به آزمون خاک و آب و نوع گیاه و همچنین توصیه های متخصصین و کارشناسان جهاد کشاورزی
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما” ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محصولات پیشنهادی