کود مایع حاوی فسفر و روی(فسفوزینک)

کود کامل شیمیایی مایع 

اطلاعات بیشتر

عناصر
نیتروژن، فسفر ، روی
بسته بندی
1 و 4 و 20 لیتر
شماره ثبت ماده کودی
90486
برند
پومُد

تجزیه ضمانت شده

عناصر (w/w) % (w/v) %
نیتروژن کل (N) 3/6 5
فسفر قابل استفاده (P2O5) 21/6 30
 روی محلول  (Zn) 1/4 2

دستورالعمل مصرف

محصول
کود آبیاری
محلولپاشی
زمان مصرف
گیاهان زراعی
5 – 10 لیتر در هکتار
2 -3 لیتر در 1000 لیتر آب
قبل از پنجه زنی در آب اول یا دوم
قبل ازگلدهی و شروع غده دهی
درختان میوه
5 – 10 لیتر در هکتار
2 -3 لیتر در 1000 لیتر آب
قبل از تشکیل میـوه و پس از برداشت : محلولپاشی
قبل از گلدهی، در زمان پر کردن میوه پس ازبرداشت : آبیاری
سبزی و صیفی جات
5 – 10 لیتر در هکتار
2 -3 لیتر در 1000 لیتر آب
4 تا 5برگی، قبل از گلدهی
بعد از تشکیل میوه
گلخانه
5 – 10 لیتر در هکتار
2 -3 لیتر در 1000 لیتر آب
ابتدای رشد : محلولپاشی
قبل از گلدهی، بعد از گلدهی و میوه دهی : آبیاری

توضیحات

 • رفع سریع کمبود فسفر
 • کاملا اسیدی و مناسب خاکهای آهکی و قلیایی و آبیاری قطره ای
 • جدب بهتر ریشه ها و افزایش تراکم ریشه ها
 • تولید هورمون رشد در اندام های هوایی و ریشه
 • باردهی و گل انگیزی در گیاهان
 • مناسب برای تلقیح گل ها
 • رشد سریع گیاه و زودرسی

احتیاط و هشدار

 • قبل از مصرف تکان داده شود
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • توصیه مصرف با توجه به آزمون خاک و آب و نوع گیاه و همچنین توصیه های متخصصین و کارشناسان جهاد کشاورزی
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما” ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محصولات پیشنهادی