کود مایع بور اتانول آمین

اطلاعات بیشتر

عناصر
بور
بسته بندی
1 و 4 و 20 لیتر
شماره ثبت ماده کودی
86994
برند
پومُد

تجزیه ضمانت شده

بور محلول
Boron (B) Soluble
 (W/W) % 9
(w/v) 12%

دستورالعمل مصرف

قبل از گلدهی، میوه دهی و در مرحله فندقی شدن میوه
1-2
لیتر  در1000  لیتر آب
گیاهان باغی
محلولپاشی
در زمان رشد گیاه 1 تا 2مرتبه به فاصله 15 الی 20 روز
1 – 2
لیتر در 1000لیترآب
گیاهان زراعی، گلخانه ای و زینتی

توضیحات

  • تامین بور گیاه به صورت کمپلکس شده با اتانول آمین
  • تسریع در رشد بافت مریستمی گیاه
  • فعال شدن جوانه های انتهایی گیاه
  • کمک به گرده افشانی بهتر و افزایش جوانه زنی در درختان میوه
  • افزایش راندمان متابولیسم قند و افزایش خواص انبار داری میوه

احتیاط و هشدار

  • توصیه مصرف با توجه به آزمون خاک و آب و نوع گیاه و همچنین توصیه های متخصصین و کارشناسان جهاد کشاورزی
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما” ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محصولات پیشنهادی