NPK 12-3-43

اطلاعات بیشتر

عناصر
ازت، فسفر، پتاسیم، منگنز، گوگرد، آهن، روی، مس
بسته بندی
10 کیلوگرمی
شماره ثبت ماده کودی
87555
برند
پومُد

تجزیه ضمانت شده

ازت کل
  Nitrogen (N) tot
 (W/W) 12.0 %
فسفر قابل جذب
   Phosphate (P2O5) ava
 (W/W) 3.0 %
پتاسیم محلول در آب
 Potassium (K2O) soluble
 (W/W) 43.0 %
گوگرد محلول
   Sulfur (SO3)
 (W/W) 2.5 %
آهن محلول
      Iron (Fe)
 (W/W) 0.02 %
روی محلول
   Zinc (Zn)
 (W/W) 0.01 %
منگنز محلول
 Manganese (Mn)
 (W/W) 0.01 %
مس محلول
 Copper (Cu)
 (W/W) 0.002 %

دستورالعمل مصرف

آبیاری
باغی
50 تا 100 گرم برای هر درخت
زراعی
20 تا 50 کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی
باغی و گلخانه ای
2 کیلوگرم در هزار لیتر آب
زراعی
4 کیلوگرم در هزار لیتر آب

توضیحات

  • در زمان گل دهی و در ابتدای شروع رشد زایشی تا  برداشت محصول
  • قابل استفاده بصورت آبیاری، محلول پاشی (به آسانی در آب حل می شود)
  • کوددهی ساده و ارزان

احتیاط و هشدار

  • توصیه مصرف با توجه به آزمون خاک و آب و نوع گیاه و همچنین توصیه های متخصصین و کارشناسان جهاد کشاورزی
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما” ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محصولات پیشنهادی