NPK-7-5-7

Micro-10-7-7+ MGO

 

NPK-10-52-10

NPK-12-3-43-TE

NPK-18-10-18-TE

NPK-19-6-20

NPK-24-8-18

NPK-30-10-10

NPK-18-44-0

(اوره فسفات)

فروتست

NPK-20-20-20

NPK-12-12-36

NPK-15-5-30

NPK-15-10-15

NPK-12-4-8

سولفات پتاسیم منیزیم
سولفات روی آبدار
سولفات روی خشک
سولفات آهن
سولفات مس
سولفات منگنز
سولفات منیزیم کریستال
سولفات منیزیم پودری
میکرو معدنی با بور
میکرو معدنی بدون بور
کود کلسیم مایع
کود حاوی بور
آهن مایع
کود شیمیایی میکرو مایع با اسید آمینه
کود مایع حاوی فسفر و روی (فسفوزینک)
نیترات منیزیم
نیترات کلسیم 4 آبه
سیلیکات پتاسیم مایع
بور اتانول آمین مایع
NPK 6-6-6